Skip to content

APW/004/2011-012/CT: Y Cynghorydd Michael Eckersley

APW/004/2011-012/CT: Y Cynghorydd Michael Eckersley

Enw: Y Cynghorydd Michael Eckersley

Rhif Cyfeirnod: APW/004/2011-012/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ddinbych

Lleoliad: Canolfan Gynadledda'r Pafiliwn, Llandrindod, Powys

Dyddiad y digwyddiad: 18/06/2012
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 4(b) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cerydd