Skip to content

APW/003/2011-012/CT, APW/005/2012-013/CT, APW/007/2012-013/CT: Y Cyn-Gynghorydd Michael Whitby

APW/003/2011-012/CT, APW/005/2012-013/CT, APW/007/2012-013/CT: Y Cyn-Gynghorydd Michael Whitby

Enw: Y Cyn-Gynghorydd Michael Whitby

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2011-012/CT, APW/005/2012-013/CT, APW/007/2012-013/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Coed-poeth

Lleoliad: Gwesty New House, Caerdydd

Dyddiad y digwyddiad: 28/03/2013

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 6(1)(a) a 6(2) o'r cod ymddygiad. 
Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 5 mlynedd