Skip to content

APW007/2005/CT: Y Cynghorydd B Thomas

APW007/2005/CT: Y Cynghorydd B Thomas

Enw: Y Cynghorydd B Thomas

Rhif Cyfeirnod: APW007/2005/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Lleoliad: Ystafell Langstone, Gwesty'r Hilton, Ffordd Cas-gwent, Casnewydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 13/07/2006
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(b) a 6(e) o God Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis