Skip to content

APW002/2006-07/A: Y Cynghorydd B Thomas

APW002/2006-07/A: Y Cynghorydd B Thomas

Enw: Y Cynghorydd B Thomas

Rhif Cyfeirnod: APW002/2006-07/A

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Lleoliad: Gwesty'r Hilton, Langstone, Casnewydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 25/01/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 4(a) o god ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 3 mis