Skip to content

APW006/2005/CT: Y Cynghorydd D J Cook

APW006/2005/CT: Y Cynghorydd D J Cook

Enw: Y Cynghorydd D J Cook

Rhif Cyfeirnod: APW006/2005/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Clydach

Lleoliad: Ystafell Langland, Gwesty'r Marriott, Abertawe
 
Dyddiad y digwyddiad: 04/07/2006
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(b) a 7(a) o God Ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 9 mis