Skip to content

APW001/2006-07/CT: Y Cynghorydd L Buchanan-Smith

APW001/2006-07/CT: Y Cynghorydd L Buchanan-Smith

Enw: Y Cynghorydd L Buchanan-Smith

Rhif Cyfeirnod: APW001/2006-07/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Dinas Casnewydd

Lleoliad: Ystafell Langstone, Gwesty'r Hilton,  Ffordd Cas-gwent, Casnewydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 23/01/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 5(a) o god ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Heb dorri