Skip to content

APW003/2006-07/CT: Y Cynghorydd M Morris

APW003/2006-07/CT: Y Cynghorydd M Morris

Enw: Y Cynghorydd M Morris

Rhif Cyfeirnod: APW003/2006-07/CT

Awdurdod Perthnasol: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Lleoliad: Gwesty Peterstone Court, Llanhamlach, Aberhonddu.
 
Dyddiad y digwyddiad: 12/03/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(b) o god ymddygiad yr Awdurdod.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Heb dorri